nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.: „Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. ZOZ MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.
3. Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk.
5. Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100, 29-718 Lublin.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.
8. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.
9. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.
10. Szpital Powiatowy, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.
II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statucie jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
2. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1, 48-300 Nysa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
4. Mazurskie Centrum Zdrowia, Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku "PRO-MEDICA" Sp. z. o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
5. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych:
- brak oświadczenia dyrektora o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
6. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul Wodociągowa 4, 45-221 Opole:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
7. Regionalny Szpital (2), ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg:
- brak daty oraz klauzuli „potwierdzam za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
8. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450, Stalowa Wola:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Warszawska 62, 98-100 Łask:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
12. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
14. Szpital Specjalistyczny im. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok:
- brak podpisu głównego księgowego i pieczątki oferenta w załączniku nr 1,
- brak daty w załącznikach nr 2 i nr 3,
- brak daty i podpisu głównego księgowego w załączniku nr 4,
- brak daty oraz klauzuli „potwierdzam za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo:
- brak podpisu głównego księgowego w załączniku nr 4.
17. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
19. Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul Chopina 29, 78-200 Białogard:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
20. Samodzielny Publiczny Szpital nr 1 PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój:
- brak kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
22. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul Powstańców Warszawy 2, 85-681 Szczecin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak oświadczenia oferenta o dysponowaniu infrastrukturą umozliwiającą zainstalowanie zakupionego sprzętu w 2009 roku,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem na kopii kontraktu faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun.
23. Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. Kaczyńskiego, Samodzielny Publiczny ZOZ, ul Abramowicka 2, 80-442 Lublin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
24. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
25. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
26. SCM SPZOZ, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
27. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
28. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska:
- brak kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
29. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
30. SPZOZ im. Prymasa Karola Stefana Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
31. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
32. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
33. Szpital Lipno, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno:
- brak kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
34. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
35. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SPZOZ, Al.. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
36. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
37. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
38. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
39. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław:
- błędnie wypełniony załącznik nr 4,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
40. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
41. Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Załączniki do dokumentu : ogloszenie_rehabilitacja_28072009.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3354 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.