nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice,
2. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz,
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik,
4. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Pisarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A,
5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych.
1. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec,
2. Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem, daty i podpisu na każdej stronie kopii wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej i kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Partyzantów 2/4, Pruszków. Brak pieczątki za zgodność z oryginałem i daty na kopii statutu jednostki.

Uzupełnienia dokumentów można dokonać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 sierpnia 2009 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu ofert „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia (dokumentu) do siedziby Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 28 lipca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3047 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.