nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”Warszawa, 2009-08-20Konkurs na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 2 pn.:
Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi


1. Lista ofert spełniających warunki formalne
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, 91-438 Łódź,
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82,70-482 Szczecin,
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55, 45-372 Opole,
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz,
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce,
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań,
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych,
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów,
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra,
11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok,
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5, 50-345 Wrocław,
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31- 540 Kraków
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40 - 074 Katowice,
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie , ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn,
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin,
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa.

2. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz,
Brakujący dokument:
Aktualny odpis z KRS.
W związku z dostarczeniem odpisu z KRS, stan na dzień 03.04.2007 r., niezbędne jest dostarczenie odpisu z KRS z bieżącego roku lub oświadczenie oferenta, iż dane w złożonym odpisie KRS nie uległy zmianie do dnia złożenia oferty.
2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom
Brakujący dokument:
1. Wyciąg z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
3) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene-Wrońskiego 4, 80 -210 Gdańsk
Brakujący dokument:
Aktualny odpis z KRS.
W związku z dostarczeniem odpisu z KRS, stan na dzień 23.08.2008 r., niezbędne jest dostarczenie odpisu z KRS z bieżącego roku lub oświadczenie oferenta, iż dane w złożonym odpisie KRS nie uległy zmianie do dnia złożenia oferty.

Uzupełnienia dokumentów można dokonać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2009 roku, na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu ofert na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 2 pn.: Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia (dokumentu) do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.28.07.2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2860 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.