nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 19 sierpnia br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

Koordynacja zadania na poziomie centralnym:
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. L. Pasteura – kwota przyznana – 400 000 zł,

W ramach koordynacji zadania na poziomie centralnym Departament Polityki Zdrowotnej prosi realizatora o przekazanie szczegółowego kosztorysu w powyższym zakresie, który posłuży do przygotowania umowy z jednostką.

Doposażenie uniwersytetów medycznych w niezbędne pomoce dydaktyczne (poniżej 3500 zł) i koordynacja oraz nadzór nad programem przez koordynatorów wybranych w uczelniach:
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. L. Pasteura – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 114 750 zł;
2. Akademia Medyczna w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3A, 80-210 Gdańsk – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 32 850 zł;
3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 102 686 zł;
4. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn – kwota przyznana: doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 35 250 zł;
5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań – kwota przyznana: koordynacja – 10 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 51 610 zł;
6. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 12 000 zł;

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.
Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe17 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2449 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.