nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychWarszawa, dnia 21 sierpnia 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 21 sierpnia 2009 roku, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” rozdysponowano kwotę w wysokości 180 506,00 zł - środki majątkowe oraz 1 427 330,00 zł – środki bieżące - pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
– kwota przyznana: 30 000 zł środki bieżące i 13 600 zł środki majątkowe.

2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
– kwota przyznana: 64 000 zł środki bieżące.

3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
– kwota przyznana: 115 600 zł środki bieżące i 11 900 zł środki majątkowe.

4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
– kwota przyznana: 59 000 zł środki bieżące i 13 090 zł środki majątkowe.

5. Pracownia Epidemiologii Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
– kwota przyznana: 121 500 zł środki bieżące.

6. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
– kwota przyznana 311 000 zł środki bieżące i 21 675 zł środki majątkowe.

7. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa –
kwota przyznana: 66 650 zł środki bieżące i 17 850 zł środki majątkowe.

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
– kwota przyznana: 62 000 zł środki bieżące.

9. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 80-210 Gdańsk
– kwota przyznana 80 180 zł środki bieżące i 27 625 zł środki majątkowe.

10. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
– kwota przyznana 73 000 zł środki bieżące.

11. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
– kwota przyznana: 124 000 zł środki bieżące i 53 516 zł środki majątkowe.

12. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
– kwota przyznana 51 000 zł środki bieżące.

13. ZOZ MSWiA z War.-Maz. Centrum Onkologii Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
– kwota przyznana: 112 000 zł środki bieżące i 12 750 zł środki majątkowe.

14. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań
– kwota przyznana: 76 400 zł środki bieżące i 8 500 zł środki majątkowe

15. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
– kwota przyznana 81 000 zł środki bieżące.

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe21 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2642 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.