nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”Warszawa, 24 sierpnia 2009 r.OGŁOSZENIE


o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyboru realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft” w zakresie zadania:
1) „Zakup i przekazania w nieodpłatne użytkowanie na cele programu 50 koordynatorom transplantacyjnym zestawów składających się z: laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu, drukarki i faksu”.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pt. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft” w zakresie zadania:

1) „Zakup i przekazania w nieodpłatne użytkowanie na cele programu 50 koordynatorom transplantacyjnym zestawów składających się z: laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu, drukarki i faksu”, został wyłoniony ośrodek wymieniony poniżej.

Nazwa oferenta Zaakceptowana kwota realizacji zadania
1 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa 150 000

Uprzejmie informujemy, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2448 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.