nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym połączone z akcjami poboru krwiWarszawa, dnia 4 września 2009 rokuOGŁOSZENIE
w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi,
jej składników i produktów krwiopochodnych”,
w zakresie zadania pn.:
Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym połączone z akcjami poboru krwi


Zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 2, poz. 9), Narodowe Centrum Krwi informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 4 września2009 roku, na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym połączone z akcjami poboru krwi, rozdysponowano kwotę w wysokości 499 999,92 zł - środki bieżące pomiędzy niżej wymienione jednostki :
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk – kwota proponowana 26 666,66 zł.;
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, 91-438 Łódź – kwota proponowana 20 000,00 zł.;
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin - kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55, 45-372 Opole – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz – kwota proponowana 20 000,00 zł.;
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce – kwota proponowana – 20 000,00 zł.;
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań – kwota proponowana – 20 000,00 zł.;
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra– kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31- 540 Kraków – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5, 50-345 Wrocław – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom – kwota proponowana – 26 666,66 zł.;
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene-Wrońskiego 4, 80 -210 Gdańsk – kwota proponowana – 20 000,00 zł.;
17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza3, 47-400 Racibórz – kwota proponowana - 26 666,66 zł.;
18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40 - 074 Katowice – kwota proponowana - 20 000,00 zł.;
19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn – kwota proponowana - 20 000,00 zł.;
20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin – kwota proponowana - 20 000,00 zł.;
21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa – kwota proponowana - 20 000,00 zł.;

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.
Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2411 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.