nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwieWarszawa, dnia 4 września 2009 rokuOGŁOSZENIE
w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.:
Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie


Zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 2, poz. 9), Narodowe Centrum Krwi informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 4 września 2009 roku, na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie, rozdysponowano kwotę w wysokości 4 000 000,00 zł - środki majątkowe pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5, 50-345 Wrocław – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene-Wrońskiego 4, 80 -210 Gdańsk – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40 - 074 Katowice – kwota proponowana – 500 000,00 zł.;

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.
Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2327 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.