nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi oraz podziału środków finansowych na rok 2009Warszawa, dnia 4 września 2009 rokuOGŁOSZENIE
w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”,
w zakresie zadania pn.: Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu
o mobilne punkty poboru krwi oraz podziału środków finansowych na rok 2009


Zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 2, poz. 9), Narodowe Centrum Krwi informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 4 września2009 roku, na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi, rozdysponowano kwotę w wysokości 7 399 999,99 zł - środki majątkowe pomiędzy niżej wymienione jednostki:


1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk – kwota proponowana – 2 466 666,66 zł.;
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz – kwota proponowana – 2 466 666,66 zł.;
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom – kwota proponowana – 2 466 666,66 zł.;

Pozostałe centra, które złożyły ofertę, zostaną doposażone w mobilne punkty poboru krwi w latach 2010-2014 w kolejności zgodnej z listą rankingową określoną na podstawie uzyskanej liczby punktów ( tabela 1)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2699 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.