nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o uzupełnieniu listy realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, dnia 7 września 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie uzupełnienia listy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Zgodnie z § 9 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Zdrowia, na posiedzeniu w dniu 1 września 2009 roku dokonała rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika z Łodzi.
Po ponownym rozpatrzeniu ofert, decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia na realizację zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych
o nowotworach w 2009 roku”,
Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź przyznano kwotę w wysokości 96 000,00 zł – środki bieżące.
W związku z powyższym na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Poprawa działania systemu zbierania
i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” rozdysponowano kwotę w wysokości 180 506,00 zł - środki majątkowe oraz 1 703 836,00 zł – środki bieżące.

Ogłoszenie konkursowe21 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2983 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.