nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – zakup sprzętu”Warszawa, dnia 21 maja 2010 r.


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – zakup sprzętu”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
5. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
7. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Fałata 2, 43-360 Bystra
8. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
9. SP Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane
10. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, ul Roentgena 5, 02-781 Warszawa
11. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock
12. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok
14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
15. Szpital Specjalistyczny, ul Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13/15, 41-800 Zabrze
17. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. S. Trawińskiego 3, 25-734 Kielce
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
19. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
20. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
21. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
22. Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11, 70-981 Szczecin-Zdunowo
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
Brakujące dokumenty:
Aktualny(zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładu opieki zdrowotnej.
Aktualny(zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego rejestru sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta.
Statut jednostki.
Informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonanie świadczeń.
2. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
Brakujące dokumenty:
Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie Ofertowe (wersja papierowa).
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 określony w załączniku nr 3 (wersja papierowa).

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – zakup sprzętu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe → 26 marca 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3658 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.