nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”Załącznik 1


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, 20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 4.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01- 138 Warszawa, ul. Płocka 26.
Brak następujących dokumentów w odniesieniu do koperty zawierającej dane formalne
Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie Ofertowe (wersja papierowa).
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 określony w załączniku nr 3 (wersja papierowa).

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe → 26 marca 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3170 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.