nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”Jednostki spełniające oraz niespełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.

I. Lista ofert spełniających warunków formalnych:
» Brak
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a,
Brak następujących dokumentów:
» Opinii przedstawicieli właściwych towarzystw naukowych, tj. Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
2. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, Brak następujących dokumentów:
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36, Brak następujących dokumentów:
» W pkt. 3 - Przygotowany program i harmonogram szkoleń brak wskazania miejsca i daty organizacji szkoleń.
III. Oferta złożona przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 wpłynęła do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia dnia 4 maja 2010 roku i w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu na 30 kwietnia 2010 roku została odrzucona.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe - z dnia 31 marca 2010 roku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3141 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.