nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”Warszawa, dnia 25 maja 2010 r.Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
6. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
7. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN)
8. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Wojewódzki Rejestr Nowotworów (WRN)
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
10. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
11. Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk
12. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
13. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
14. ZOZ MSWiA z War.-Maz. Centrum Onkologii Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
15. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
- Informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3296 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.