nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”Warszawa, dnia 25 maja 2010 r.Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4,;
2. Specjalistyczne Centrum Medyczne, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2;
3. SP ZOZ Przychodnia Miejska, 58-250 Pieszyce, ul. Kopernika 25;
4. NZOZ Radimed Sp.z o.o., 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5;
5. NZOZ Raj-Med - Małgorzata Rajewska, 58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 53;
6. Dolnośląskie Centrum Onkologii, 53-413 Wrocław, ul. Hirszfelda 12;
7. NZOZ „MEDYK” Sp. z o.o., 44-240 Żory, Os. Księcia Władysława 27;
8. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. dr Romanowskiej 2;
9. Specjalistyczny Szpital Miejski, 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19;
10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1;
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, 20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8;
12. Centrum Medyczne „INTERNUS” s.c., 24-100 Puławy, Al. Królewska 15;
13. TOP MEDICAL Sp. z o.o., 20-601 Lublin, ul. Zana 29 lokal XIX
14. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, 22-400 Zamość, ul. Al. Jana Pawła II 10;
15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ, 20-718 Lublin, ul. Al. Kraśnicka 100;
16. Centrum Medyczne LUX-MED, 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 5;
17. „Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66;
18. Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ, 67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7;
19. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 42;
20. Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o., 90-302 Łódź, ul. Wigury 19;
21. SALVE Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 90-420 Łódź, ul. Struga 3;
22. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22;
23. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289;
24. EndoMedica, 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 2c;
25. S.C.D.Z. "Medicina" Sp. z o.o., 31-559 Kraków, ul. Rogozińskiego 12;
26. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36;
27. Centrum Medyczne EVITA, 31-153 Kraków, ul. Szlak 28/8;
28. NZOZ "Opti-Med" Henryk Karczmarek, 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 14D;
29 „PRIMO” Rodzinne Centrum Zdrowia, 05-402 Otwock, ul. Grunwaldzka 13;
30. ENDOTERAPIA Sp. z o.o., 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12;
31 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5;
32. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137;
33. Szpital Św. Rocha, 46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31,
34. Zespół Opieki Zdrowotnej, 48-300 Nysa, ul. Świętego Piotra 1,
35. SPZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, 45-418 Opole, ul. Witosa 26,
36. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79;
37. Szpital Specjalistyczny, 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10;
38. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7;
39. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2;
40. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha, 80-462 Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50;
41. Przychodnia Lekarska Nowy Chełm, 80-809 Gdańsk-Chełm, ul. Chałubińskiego 23;
42. Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka, 81-589 Gdynia, ul. Sojowa 22;
43. NZOZ Centrum Zdrowia SALUS, 76-200 Słupsk, ul. Zielona 8;
44. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała;
45. SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11;
46. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118;
47. VITO-MED, 44-100 Gliwice, ul. Radiowa 2;
48. MEDICOR Centrum Medyczne Tadeusz Mazurek, 35-068 Rzeszów, ul. Jabłońskiego 2/4;
49. Zespół Opieki Zdrowotnej, 43-200 Pszczyna, ul. Antena 11;
50. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4;
51. NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates, 41-800 Zabrze, ul. Reymonta 42;
52. NZOZ ENDOMED Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Przewodu Pokarmowego, 25-355 Kielce, ul. Zagórska 20/26;
53. NZOZ Ars-Med Klimas i Wspólnicy, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Słowackiego 23;
54. ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37;
55. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18;
56. NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 41;
57. NSZOZ „MEDYK” s.c., 62-500 Konin, ul. Szpitalna 43;
58. ARS MEDICAL Sp. z o.o., 64-920 Piła, Al. Wojska Polskiego 43;
59. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej AM w Szczecinie, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1;
60. SP Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4;
61. Specjalistyczny Szpital im. Prof.. A. Sokołowskiego, 70-891 Szczecin-Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego 11.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. NZOZ „PRIMUS”, 42-470 Brudzowice, ul. Szkolna 12 Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej, 55-200 Oława, ul. Baczyńskiego 1
Brak następujących dokumentów:
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
3. NZOZ Centrum Gastroenterologii, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Jana Pawła II 6,8
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.
4. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela, 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań
5. NZOZ „GASTROMED-Ikar”, 85-724 Bydgoszcz, ul. Fromborska 18
Brak następujących dokumentów:
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
6. GASTROMED sp.k. NZOZ, 20-607 Lublin, ul. Wallenroda 2F
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Danych identyfikujących Oferenta określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
- Oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011.
- Harmonogramu realizacji zadania.
- Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o: wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do programu pn. Ankieta – spełnienie wymagań określonych w programie.
- Informacji o przychodach lub braku przychodów z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC.
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań, sporządzoną wg załącznika nr 5, pn. Wzór potwierdzenia jakości realizacji programu Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w roku 2009
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.
7. Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne „MEDICUS”, 59-300 Lubin, ul. Leśna 8
Brak następujących dokumentów:
- kompletnej informacji o prowadzonej działalności zawierającą dane o: Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do programu pn. Ankieta – spełnienie wymagań określonych w programie. (brak danych o oferencie).
8. NZOZ ENDOMED s.c., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Obotrycka 8
Brak następujących dokumentów:
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
9. NZOZ Med-GASTR, 90-302 Łódź, ul. Wigury 13
Brak następujących dokumentów:
- Informacji o przychodach lub braku przychodów z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
- Harmonogramu realizacji zadania.
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.
10. Centrum Medyczne ProMED, 95-200 Pabianice, ul. Mariańska 5a
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Informacji o przychodach lub braku przychodów z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statutu jednostki,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Brak następujących dokumentów:
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
12. NZOZ Centrum Medyczne „Eskulap”, 33-100 Tarnów, ul. M. Dąbrowskiej 24
- Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.
13. ALERGO-MED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, 33-100 Tarnów, ul. PCK 26
Brak następujących dokumentów:
- Informacji o przychodach lub braku przychodów z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych.
14. NZOZ „Twoje Zdrowie”, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1
Brak następujących dokumentów:
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
- Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” Statutu jednostki,
15. NZOZ Centrum Medyczne Gastro-Medical, 32-010 Kocmyrzów, ul. Dojazdów 275
Brak następujących dokumentów:
- deklaracji przesłania kompletnej bazy danych do koordynatora Programu oraz uzupełnienia braków w bazie danych za rok 2009 (do końca okresu rozliczeniowego, czyli za okres do czerwca 2010)
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
16. ENDOMED – Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii Schorzeń Przewodu Pokarmowego, 26-600 Radom, ul. Ks. Sedlaka 4/6/8
Brak następujących dokumentów:
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
- Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5
- Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
18. ENDOTERAPIA PFG Sp. z o.o., 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12
- Brak podpisu Dyrektora pod załącznikiem nr 4 do programu pn. Ankieta – spełnienie wymagań określonych w programie oraz brak oświadczeń do Ankiety.
19. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
Na następujących dokumentach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” brak daty:
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statut jednostki,
- Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
20. 20. NZOZ CERTUS – 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 5
Brak następujących dokumentów:
- Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” Statutu jednostki,
21. Szpital Praski SP ZOZ, 03-401 Warszawa, ul. Al. Solidarności 67
Brak następujących dokumentów:
- Upoważnienia dla osoby podpisującej: oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, prawdziwości danych zawartych w ofercie, informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1, harmonogramu realizacji zadania,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
- Niekompletnie wypełniony załącznik nr 4 (brak danych o oferencie, brak wymaganych oświadczeń, brak podpisu),
- Upoważnienia dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej oraz brak prawidłowego potwierdzenia za zgodność z oryginałem (brak daty),
- Upoważnienia dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta oraz brak prawidłowego potwierdzenia za zgodność z oryginałem (brak daty),
- Upoważnienia dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem statut jednostki oraz brak prawidłowego potwierdzenia za zgodność z oryginałem (brak daty),
- Upoważnienia dla osoby podpisującej informację o przychodach lub braku przychodów z innych źródeł na wykonywanie świadczeń badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
- Upoważnienia dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej OC oraz brak prawidłowego potwierdzenia za zgodność z oryginałem (brak daty),
- Upoważnienia dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu) oraz brak prawidłowego potwierdzenia za zgodność z oryginałem (brak daty).
22. Klinika Medyczna IBIS, 01-013 Warszawa, ul. Kacza 8
- brak wskazania w Załączniku nr 4 adresu internetowego i danych osoby odpowiedzialnej za kontakt elektroniczny,
- brak potwierdzenia na każdej stronie za zgodność z oryginałem aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
23. Wojewódzki Szpital Podkarpacki, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Brak kompletnego aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
24. Centrum Medyczne MEDYK, 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 1
Brak prawidłowego potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” (brak daty) następujących dokumentów:
- wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- kopii polisy ubezpieczenia OC,
- potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu)
25. 7 Szpital Marynarki Wojennej, 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117
Brak upoważnienia dla osoby potwierdzającej „za zgodność z oryginałem” następujące dokumenty:
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statut jednostki,
- Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
26. NZOZ Centrum Medyczne „Pod Orłem”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 26
Brak prawidłowego potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” (brak daty) następujących dokumentów:
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Statutu jednostki,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
Brak następujących dokumentów:
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
27. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4, 41-902 Bytom, Al. Legionów 10
Brak upoważnienia dla osoby potwierdzającej „za zgodność z oryginałem” następujące dokumenty:
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statut jednostki,
- Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
28. NSZOZ Sp. z o.o. MEDISANA, 40-211 Katowice, ul. Markiewki 87
Brak następujących dokumentów:
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
29. NZOZ „Luks Med”, 40-570 Katowice, ul. Ligocka 3a Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.
30. NSZOZ Termedica, 60-681 Poznań, ul. Os. Bolesława Chrobrego 101
Brak informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
31. Szpital Specjalistyczny w Pile, 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1
Brak upoważnienia dla osoby potwierdzającej „za zgodność z oryginałem” następujące dokumenty:
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statut jednostki,
- Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu.
32. H-T Centrum Medyczne, 43-100 Tychy, ul. Paprocańska 137D
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (jest tylko decyzja o wpisie zmian w rejestrze).
33. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
Brak prawidłowego potwierdzenia za zgodność z oryginałem następujących dokumentów (brak daty):
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (jest tylko decyzja o wpisie zmian w rejestrze),
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu),
34. NZOZ "Twoje Zdrowie EL", 82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 79 Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.
35. Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „KOPERNIK”, 10-513 Olsztyn, ul. Kopernika 30
Brak następujących dokumentów:
- v opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań, sporządzoną wg załącznika nr 5, pn. Wzór potwierdzenia jakości realizacji programu Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w roku 2009.
36. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” kopii opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań
III. Oferty złożone przez następujących Oferentów:
1. NZOZ SIGMA-BI, 41-902 Bytom, ul. Okulickiego 16 (data wpływu do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia – 5 maja 2010 r.);
2. NZOZ „ENDO-MED”, 53-661 Wrocław, Pl. Solidarności 1/3/5 (data wpływu do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia – 4 maja 2010 r.);
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 (data wpływu do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia – 6 maja 2010 r.).
w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu (30 kwietnia 2010 roku), na podstawie § 5 ust. 2 pkt 6 lit. b zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” zostały odrzucone.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Ogłoszenie konkursowe31 marca 2010 r.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6258 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.