nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010"Warszawa, dnia 14 czerwca 2010 r.Jednostki spełniające oraz niespełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010”.
I Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice,
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn,
3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61- 701 Poznań,
4. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
II Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław,
Brak podpisu Rektora na następujących dokumentach:
» Harmonogram realizacji zadania,
» Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
Brak pełnomocnictwa dla osoby potwierdzającej „za zgodność z oryginałem”.
2. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków,
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
» statutu jednostki i uchwał zmieniających statut,
» pełnomocnictwa Kierownika Kliniki Onkologii UJCM.
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok,
Brak podpisu Rektora na następujących dokumentach:
» Harmonogram realizacji zadania,
» Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o: Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania.
Brak pełnomocnictwa dla osoby potwierdzającej „za zgodność z oryginałem”.
4. Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk,
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
» statutu jednostki i uchwał zmieniających statut.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3400 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.