nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka,
ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz.
2. Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice,
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice.

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów,
ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa.
Brak następujących dokumentów:
- harmonogram realizacji zadania,
- kopia aktu powołania Uniwersytetu Warszawskiego – dokument nie posiada atrybutu wiarygodności - nie potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie prasowe - 10 maja 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2732 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.