nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista ofert spełniających warunki formalne na realizację programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników
i produktów krwiopochodnych”
w zakresie: wykonania projektu, na podstawie którego zostanie zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska i regionalna multimedialna kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
- brak ofert spełniające warunki formalne.
II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. LESZEK SZWEJKOWSKI, 01-510 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 32 :
- brak umowy konsorcjum,
- brak numeracji poszczególnych stron oferty,
- w załączniku nr 5 brak pieczątki i podpisu głównego księgowego/osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe (zgłoszenie ofertowe Leszek Szwejkowski).
2. STARKOM Sp. z. o.o., 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 104:
- brak wykazu usług wykonanych w ostatnich trzech latach.
3. DYNAMICS PR, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12:
- brak parafowanych poszczególnych stron oferty,
- w załączniku nr 5 brak podpisu dyrektora/kierownika jednostki oraz oryginalnej pieczątki i podpisu głównego księgowego/osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe.
4. KONSORCJUM FIRM: DDB Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c i SMG/KRC Poland Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 154a :
1) brak zestawienia załączników i innych dołączonych dokumentów,
2) brak umowy konsorcjum,
3) dokumentacja złożona przez DDB Warszawa Sp. z o.o:
a) w załączniku nr 5 brak pieczątki głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe,
b) w niżej wymienionych dokumentach brak zapisu „za zgodność z oryginałem” oraz brak uwierzytelnienia przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta:
- „Krajowy Rejestr Sądowy”,
- „Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości”,
- „Zaświadczenie o niezaleganiu o opłacie składek”,
- „Potwierdzenie wykonania usługi”: McDonald’s Polska Sp. z.o.o., Nestle Waters Polska S.A., Kampania Piwowarska,
- „Listy referencyjne”: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Eurobank, Kampania Piwowarska,
c) w dokumencie „Prezentacja agencji DDB Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c” brak uwierzytelnienia przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4) dokumentacja złożona przez SMG/KRC Poland- Media S.A.:
a) w załączniku nr 5 brak podpisu i pieczątki głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe,
b) w dokumencie ”Najważniejsze projekty społeczne Millward Brown SMG/KRC” brak uwierzytelnienia przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
c) we wszystkich dokumentach odnośnie referencji brak uwierzytelnienia przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta oraz zapisu „za zgodność z oryginałem”.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2010 roku na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – programu zdrowotnego p.n.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, którego przedmiotem jest wybór realizatorów programu w zakresie zadania dotyczącego: wykonania projektu, na podstawie którego zostanie zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska i regionalna multimedialna kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe1.06.2010r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3125 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.