nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych



OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 7 lipca 2010 r., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica,
ul. Leśna 27/29 – kwota przyznana: 425 360 zł

2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz,
ul. Dr I. Romanowskiej 2 – kwota przyznana: 342 000 zł

3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń,
ul. Św. Józefa 53/59 – kwota przyznana: 217 300 zł

4. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin,
ul. Dr K. Jaczewskiego 7 – kwota przyznana: 267 800 zł

5. Prywatna Poradnia Onkologiczna Robert Sibilski, 65-001 Zielona Góra,
ul. Wazów 42 – kwota przyznana: 418 180 zł

6. SALVE ZOZ Sp. z o.o., 90-420 Łódź,
ul. Andrzeja Struga 3 – kwota przyznana: 179 830 zł

7. SALVE MEDICA NZOZ, 91-211 Łódź,
ul. Szparagowa 10 – kwota przyznana: 146 930 zł

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź,
ul. Pabianicka 62 – kwota przyznana: 497 950 zł

9. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 31-115 Kraków,
ul. Garncarska 11 – kwota przyznana: 79 880 zł

10. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa,
ul. Roentgena 5 – kwota przyznana: 635 200 zł

11. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o, 06-110 Siedlce,
ul. Niklowa 9 – kwota przyznana: 185 050 zł

12. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole,
ul. Katowicka 66a – kwota przyznana: 288 940 zł

13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów,
ul. Chopina 2 – kwota przyznana: 298 000 zł

14. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny,
36-200 Brzozów – kwota przyznana: 217 050 zł

15. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok,
ul. Ogrodowa 12 – kwota przyznana: 200 830 zł

16. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża,
ul. Piłsudskiego 11a – kwota przyznana:131 160 zł

17. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 – kwota przyznana: 332 300 zł

18. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 44-101 Gliwice,
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 – kwota przyznana: 65 400 zł

19. Beskidzkie Centrum Onkologii, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Wyzwolenia 18 – kwota przyznana: 87 800 zł

20. ADO-MED 2 Roman Elias, 41-506 Chorzów,
ul. Batorego 19 – kwota przyznana: 165 250 zł

21. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce,
ul. Artwińskiego 3 – kwota przyznana: 190 650 zł

22. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 – kwota przyznana: 664 540 zł

23. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, Poradnia Genetyczna, 61-863 Poznań,
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 – kwota przyznana: 265 200 zł

24. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 60-535 Poznań,
ul. Polna 33 – kwota przyznana: 168 900 zł

25. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, 61-866 Poznań,
ul. Garbary 15 – kwota przyznana: 319 000 zł

26. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 61-848 Poznań,
ul. Długa 1/2 – kwota przyznana: 184 200 zł

27. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72 – kwota przyznana: 1 708 000 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.




Ogłoszenie konkursowez dnia 26 marca 2010 r.




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9162 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.