nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOgłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2010.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji zadania pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:
Prowadzenie specjalistycznych badań oceny funkcji narządów po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 50-369 Wrocław - 10 540 zł;
2. Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 - 9 970 zł;
3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2 – 32 980 zł;
4. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50 – 16 430 zł
5. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – 20 280 zł;
6. Instytut Matki i Dziecka; 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a – 9 600 zł ;
7. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, 04 – 730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 - 51 120 zł;
8. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24 - 5 700 zł;
9. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17 - 17 730 zł;
10. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębniki 7 - 15 660 zł;
11. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr E. Hankego, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7 - 6 100 zł;
12. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze - 7 540 zł
13. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn - 22 780 zł
14. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 - 14 880 zł;
15. SP Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin - 5 760 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych:
1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17 - 62 000 zł;


Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 6 kwietnia 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3363 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.