nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 8 lipca 2010 r., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29 – kwota przyznana: 60 110 zł
2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2 – kwota przyznana: 52 660 zł
3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 – kwota przyznana: 45 780 zł
4. Prywatna Poradnia Onkologiczna Robert Sibilski, 65-001 Zielona Góra, ul. Wazów 42 – kwota przyznana: 41 700 zł
5. SALVE ZOZ Sp. z o.o. , 90-420 Łódź, ul. Andrzeja Struga 3 – kwota przyznana: 89 370 zł
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – kwota przyznana: 67 820 zł
7. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny. 36-200 Brzozów – kwota przyznana: 46 030 zł
8. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 – kwota przyznana: 58 960 zł
9. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o, 06-110 Siedlce, ul. Niklowa 9 – kwota przyznana: 4 360 zł
10. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a – kwota przyznana: 28 960 zł
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2 – kwota przyznana: 27 000 zł
12. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 – kwota przyznana: 16 220 zł
13. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a – kwota przyznana: 28 690 zł
14. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 – kwota przyznana: 24 020 zł
15. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 – kwota przyznana: 73 320 zł
16. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 – kwota przyznana: 42 010 zł
17. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15 – kwota przyznana: 167 500 zł
18. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 – kwota przyznana: 311 850 zł


Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3361 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.