nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób NowotworowychDnia 15 lipca 2010 rokuOgłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010" wraz z podziałem środków finansowych.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010”.
Kwotę w wysokości 199 000,00 zł rozdysponowano pomiędzy 8 niżej wymienionych jednostek:
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław – 25 tys. zł
2. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków – 25 tys. zł
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok – 24 tys. zł
4. Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk– 25 tys. zł
5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice– 25 tys. zł
6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn– 25 tys. zł
7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61- 701 Poznań– 25 tys. zł
8. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin – 25 tys. zł

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 14 kwietnia 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3441 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.