nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”Warszawa, 21 lipca 2010 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
2 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 78-111 Szczecin
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
5. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy
7. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
8. SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
9. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
- nieprawidłowe pełnomocnictwo do podpisania oferty
- polisa OC nieaktualna na dzień złożenia oferty
- nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 3 - niekompatybilny z wymogiem z pkt 9 ogłoszenia
2. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól
- nieprawidłowe pełnomocnictwo do podpisania oferty
- nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 3 - niekompatybilny z wymogiem z pkt 9 ogłoszenia
3. Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku "PRO-MEDICA" Sp. z o.o. ul. Baranki 24, 10-300 Ełk
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego ul.Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
- nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 3 - niekompatybilny z wymogiem z pkt 9 ogłoszenia
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
5. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
- nieprawidłowe oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury (oświadczenie dotyczy aparatury nie będącej przedmiotem zadania)
6. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa - polisa OC nieaktualna na dzień złożenia oferty
7. Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - polisa OC nieaktualna na dzień złożenia oferty


Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD – Rehabilitacja w kardiologii - Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2153 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.