nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOgłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce” wraz z podziałem środków finansowych.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”.
Kwotę w wysokości 12 500 000 zł rozdysponowano pomiędzy 3 niżej wymienione jednostki:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz – środki przyznane w wysokości 4 524 050,00 zł
2. Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa - środki przyznane w wysokości 1 827 500,00 zł
3. Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice - środki przyznane w wysokości 6 148 450,00 zł

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 10 maja 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3795 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.