nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”Warszawa, 2 sierpnia 2010 rOGŁOSZENIEo wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 30 lipca 2010 r., do realizacji programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych” zostały wyłonione niżej wymienione jednostki:
1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, kwota przyznana – 134 298,00 zł
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, kwota przyznana – 134 298,00 zł
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 78-111 Szczecin, kwota przyznana – 134 210,00 zł
4. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, kwota przyznana – 134 298,00 zł
5. Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku "PRO-MEDICA" Sp. z o.o. ul. Baranki 24, 10-300 Ełk, kwota przyznana – 60 000 zł
6. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, kwota przyznana – 134 298,00 zł
7. SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, kwota przyznana – 134 298,00 zł
8. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kwota przyznana – 134 300,00 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2439 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.