nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość
2. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
3. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
4. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
5. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
7. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
8. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
9. SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
11. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
12. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej AM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
Brak następujących dokumentów:
- w dostarczonej opinii wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie hematologii brak informacji o spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
Brak następujących dokumentów:
- w dostarczonej opinii krajowego konsultanta w dziedzinie hematologii brak informacji o spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom.
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Brak następujących dokumentów:
- w dostarczonej opinii wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie hematologii brak informacji o spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom.
4. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Brak następujących dokumentów:
- w dostarczonej opinii wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie hematologii brak informacji o spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom.
5. Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
Brak następujących dokumentów:
- dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3
- harmonogramu realizacji zadania (w dostarczonym dokumencie pn. „Harmonogram” brak wskazania ram czasowych wykonania zadania).
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Brak następujących dokumentów:
- Dokumentów potwierdzających dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 1, 31- 826 Kraków
Brak następujących dokumentów:
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie: hematologii bądź transplantologii lub onkologii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury, spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom.
8. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
Brak następujących dokumentów:
- W załączniku nr 4 pkt. 1 - Informacja o infrastrukturze oferenta - brak daty instalacji sprzętu.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Ogłoszenie konkursowe21 lipca 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4125 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.