nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”Warszawa 2 września 2010 rokuOGŁOSZENIEo wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez PoprawęŻywienia i AktywnościFizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011” w zakresie zadań na 2010 r.: pn.: „Druk praktycznego podręcznika dietetyki”, Druk broszury „Opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania”, „Druk ulotki na temat soli” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania.
Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 30 sierpnia 2010 r., do realizacji programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez PoprawęŻywienia i AktywnościFizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011” w zakresie zadań na 2010 r.: pn.: „Druk praktycznego podręcznika dietetyki”, Druk broszury „Opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania”, „Druk ulotki na temat soli” zostały wyłonione niżej wymienione jednostki:

Zadanie pn.: „Druk praktycznego podręcznika dietetyki” – nakład 4 600 szt.
Drukarnia DIMOGRAF Sp. z o.o., ul. Legionów 83, 43-300 Bielsko Biała – kwota przyznana 98 440 zł,

Zadanie pn.: Druk broszury „Opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania” – nakład 50 000 szt.
Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard, ul. Wojska Polskiego 122, 18-402 Łomża – kwota przyznana 22 500 zł,

Zadanie pn.: „Druk ulotki na temat soli” – nakład 500 000 szt.
Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard, ul. Wojska Polskiego 122, 18-402 Łomża – kwota przyznana 28 500 zł.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3706 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.