nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”OGŁOSZENIE


o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, w zakresie zadania dotyczącego utworzenia zakładu ambulatoryjnego dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej.
Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 1 września 2010 r., do realizacji programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013” – w zakresie zadania na rok 2010, dotyczącego utworzenia zakładu ambulatoryjnego dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej” została wyłoniona niżej wymieniona jednostka:
Zadanie pn.: „Utworzenie odpowiedniej liczby zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej”.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice (przyznana kwota 68.670,41 zł).

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2849 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.