nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”Warszawa 7 września 2010 rokuOGŁOSZENIE


o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011” w zakresie następujących zadań na 2010 r.:
1. „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”
2. „Monitoring w zakresie spożycia soli”
3. „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”
4. „Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”
5. „Upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej”,
oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 3 września 2010 r., do realizacji programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011” w zakresie ww. zadań na 2010 r. została wyłoniona następująca jednostka:

Zadanie pn.: „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”
- kwota przyznana 110 000 zł

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.

Zadanie pn.: „Monitoring w zakresie spożycia soli”
- kwota przyznana 300 000 zł

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.

Zadanie pn.: „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”
- kwota przyznana 282 000 zł

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.

Zadanie pn.: „Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”
- kwota przyznana 118 000 zł

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.

Zadanie pn.: „Upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej”
- kwota przyznana 369 000 zł

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4076 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.