nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór wykonawcy zadania P04.4 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca”Warszawa, 18 listopada 2010 r
OGŁOSZENIE


Zespół Specjalistyczny do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” powołany zarządzeniem nr 45 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r., wyraził pozytywną opinię i zarekomendował do finansowania zadania wdrożeniowego PO4.4. „Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca”, dokonanym jako najkorzystniejsza oferta, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Wysokość środków na realizację zadania wynosi ogółem 750.000 złotych do realizacji w 2010 r. Zadanie jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.


Treść ogłoszenia konkursowego
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3562 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.