nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowymWarszawa, dnia 21 grudnia 2010 r.OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Zespół Konkursowy powołany przez Ministra Zdrowia
informuje, że wszczyna się postępowanie konkursowe na:

WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ
I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU
I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE


Warunki Konkursu dostępne są na stronach:
1. Ministerstwa Zdrowia www2.mz.gov.pl,
2. Narodowego Centrum Krwi www.nck.gov.pl
3. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia www.zzpprzymz.pl

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką składającego wniosek, z dopiskiem:

KONKURS NA WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE.

w terminie do dnia 21.01.2011 roku, do godziny 15.00.
na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa


Na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego, zadane do dnia 7.01.2011 r. na adres korespondencyjny: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa, tel.: 22 556 49 00, fax 22 556 49 30, e-mail: konkurs@nck.gov.pl, Zespół Konkursowy opublikuje odpowiedzi na stronach internetowych: www2.mz.gov.pl, www.nck.gov.pl, www.zzpprzymz.pl

Zespół Konkursowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.


DO NINIEJSZEGO KONKURSU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarunki Konkurs - plik do pobrania w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7737 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.