nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, w zakresie realizacji zadań COKWarszawa, dnia 23 grudnia 2010 roku
Ogłoszenie


w sprawie wyboru na lata 2011-2015 realizatora zadań Centralnego Ośrodka Koordynującego dla Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, będących elementem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, dokonano wyboru jednostki, która będzie realizowała w latach 2011 – 2015 zadania Centralnego Ośrodka Koordynującego dla zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Realizatorem zadań COK dla obydwu ww. populacyjnych programów będzie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4465 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.