nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”Warszawa, 15 marca 2011 rokuKonkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2011.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko,
2. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice,
3. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec,
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik,
5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.,
6. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin,
7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin,
8. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański.
II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz – brak spisu załączonych dokumentów,
2. MEDISON Sp. z o. o w Koszalinie, ul. Słoneczna 15, 75-642 Koszalin – brak spisu załączonych dokumentów,
3. Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych SAN DAMIANO w Chęcinach, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny – brak spisu załączonych dokumentów i numeracji stron,
4. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków – brak numeracji stron oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem na wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, brak kopii polisy OC
5. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry – brak numeracji stron w statucie jednostki.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2011.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.6 lutego 2011 roku → Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3421 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.