nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym: I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”
Kompletne oferty złożyło 14 niżej wymienionych Oferentów:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
6. Pracownia Epidemiologii Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
7. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN)
8. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Wojewódzki Rejestr Nowotworów (WRN)
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
10. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
11. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
12. ZOZ MSWiA z War.-Maz. Centrum Onkologii Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
13. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań
14. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
Niekompletną ofertę złożyło 2 niżej wymienionych Oferentów:
1. Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty: nieprawidłowo sporządzony załącznik nr 3 pn. Plan rzeczowo – finansowy.
2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie wymaganych dokumentów: Brak pozytywnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości prowadzenia przez jednostkę zadania w zakresie prowadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych i/lub opracowanie i wdrożenie kliniczno – patologicznego rejestru nowotworów kości.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.23.02.2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3681 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.