nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. . „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”, stanowiącego element „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”Warszawa, 24 maja 2011 r.Ogłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. . „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”, stanowiącego element „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.w zakresie:
I. Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru realizatorów i podziału środków dla zadania Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.

1. Realizatorami Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów zostały jednostki określone w załączniku nr 1. Łączna kwota rozdysponowana na rok 2011 wynosi 1 515 350 zł.
2. Realizatorami działania w zakresie Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości. Zostało Centrum Onkologii – Instytut im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02 -781 Warszawa – Kwota przyznana 123 tys. zł.
Mając na uwadze przedmiotowe rozstrzygnięcie Centrum Onkologii w Warszawie pozostawiona zostanie możliwość doboru ośrodków regionalnych do współpracy, w tym ośrodka usytuowanego w Centrum Onkologii – Oddział w Gliwicach, który to ośrodek złożył ofertę realizacji działań przypisanych ośrodkom regionalnym.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3038 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.