nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”Warszawa, 26 maja 2011 r.OGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 23 maja 2011 r., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

W zakresie Prowadzenia specjalistycznych badań oceny funkcji narządów po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 50-369 Wrocław – przyznana kwota 20.270 zł;
2. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9 - przyznana kwota 16.600 zł ;
3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2 przyznana kwota 28.190 zł;
4. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50 przyznana kwota 15.290 zł;
5. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 przyznana kwota 16.240 zł;
6. Instytut Matki i Dziecka; 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a przyznana kwota 4.200 zł;
7. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, 04 – 730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 przyznana kwota 53.110 zł;
8. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24 przyznana kwota 11.220 zł;
9. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17 przyznana kwota 15.360 zł;
10. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębniki 7 przyznana kwota 21.540 zł;
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie CZD im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16 przyznana kwota 4.050 zł;
12. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr E. Hankego, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7 przyznana kwota 11.490 zł;
13. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze przyznana kwota 7.340 zł;
14. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2 przyznana kwota 6.920 zł;
14. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn przyznana kwota 47.920 zł;
16. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 przyznana kwota 21.970 zł;
17. SP Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin przyznana kwota 9.390 zł

W zakresie Prowadzenie centralnej bazy danych:
1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17 przyznana kwota 71.000 zł;


Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-05-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3268 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.