nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja w sprawie postępowania konkursowegoW imieniu Zespołu Konkursowego informuję, iż w postępowaniu konkursowym na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzania osocza w tej fabryce do dnia 21.01.2011 r. do godz. 15.00 zostały złożone trzy „Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym” tj. wniosek firmy Konsorcjum Octapharma, wniosek firmy Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna oraz wniosek firmy Baxter Polska Sp. z o. o.

Zespół Konkursowy dokonał oceny formalno-prawnej złożonych przez Inwestorów „Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym” i stwierdził, iż wniosek złożony przez Konsorcjum Octapharma jest ważny tj. spełnia wszystkie wymagane warunki uczestnictwa w konkursie opisane w rozdziale V „Warunków Konkursu”, natomiast wnioski firmy Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna oraz firmy Baxter Polska Sp. z o. o. nie spełniają wymagań określonych w rozdziale V „Warunków Konkursu” i podlegają odrzuceniu.

W związku z powyższym Inwestor Konsorcjum Octapharma został zaproszony do rozmowy aplikacyjnej./-/ Jakub Szulc
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Przewodniczący Zespołu Konkursowego


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5169 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.