nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 – 2015Warszawa, dn. 18.08.2011


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 – 2015


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 - 2015” jako realizator programu zdrowotnego, został wybrany niżej wymieniony oferent:

Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa – w związku z rocznym terminem obowiązywania budżetu na programy zdrowotne finansowane ze środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia wartość przyznanych środków publicznych
w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2011 wynosi 800.000,00 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 22-07-2011 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2692 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.