nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”
I.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1.

Specjalistyczne Centrum Medyczne, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2;

2.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec;

3.

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. dr Romanowskiej 2;

4.

GASTROMED sp.k. NZOZ, 20-607 Lublin, ul. Wallenroda 2F;

5.

NZOZ ENDOMED s.c., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Obotrycka 8;

6.

Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o., 90-302 Łódź, ul. Wigury 19;

7.

EndoMedica, 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 2c;

8.

ENDOMED – Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii Schorzeń Przewodu Pokarmowego, 26-600 Radom, ul. Ks. Sedlaka 4/6/8;

9.

ENDOTERAPIA PFG Sp. z o.o., 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18;

10.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5;

11.

7 Szpital Marynarki Wojennej, 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117;

12.

NSZOZ Sp. z o.o. MEDISANA, 40-211 Katowice, ul. Markiewki 87;

13.

NZOZ Centrum Gastroenterologii, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Jana Pawła II 6,8;

14.

NZOZ Ars-Med Klimas i Wspólnicy, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Słowackiego 23;

15.

NSZOZ „MEDYK” s.c., 62-500 Konin, ul. Szpitalna 43;

16.

NSZOZ Termedica, 60-681 Poznań, ul. Os. Bolesława Chrobrego 101;


II.

Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1.

Centrum Medyczne LUX-MED, 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 5;
Brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2.

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ, 67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7;
Brak następujących dokumentów:
-

Informacji o prowadzonej działalności zawierającej dane o:

Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta –spełnienie wymagań określonych w programie,

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

statut jednostki,

informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,

uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.

-

Opinii Koordynatora programu o jakości wykonanych badań, sporządzoną wg załącznika nr 5 pn. Wzór potwierdzenia jakości realizacji Programu Badań Przesiewowych w kierunku wykrycia raka jelita grubego w roku 2010/2011.

-

Potwierdzenia z regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworowego o liczbie zgłoszonych raków jelita grubego wykrytych w ramach zrealizowanego w latach 2010/2011 Programu.

-

Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

3.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113.
Brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4.

NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 41.
-Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
-Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-23
Data publikacji:
       2012-03-23
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4601 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.