nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

Kompletną ofertę złożyło 44 niżej wymienionych Oferentów:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej – Curie 58
2. SPZOZ w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29
3. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
4. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr J. Biziela, 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75
5. SPZOZ w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1
6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta 1
7. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
8. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
10. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
11. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
12. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
13. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
14. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10
15. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
16. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
17. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. Brudnowskie Centrum Specjalistyczne, 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
18. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1 a
19. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137
20. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120 A
21. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
22. SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a
13. Szpital Wojewódzki w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 53
24. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
25. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18
26. Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o., 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 3
27. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
28. Szpital Morski im. PCK w Gdyni, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
29. Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
30. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr. E. Hankego, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7
31. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca, 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47
32. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
33. Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
34. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
35. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
36. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 a
37. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
38 Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24
39 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
40. Wojewódzki Szpital Zespolony, 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
41 Wielkopolskie Centrum Onkologii, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15
42 Szpital Specjalistyczny w Pile, 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1
43 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
44. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. M. Kopernika, 75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

Niekompletną ofertę złożyło 18 niżej wymienionych Oferentów:
1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak opinii krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
2. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak podpisu i pieczątki głównego księgowego pod danymi identyfikującymi oferenta, określonymi w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie ofertowe do ogłoszenia konkursowego
3. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o., 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlasce, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak opinii krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta nie został uwiarygodniony przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis”
6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu
» brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia - kopia kontraktu z NFZ z zakresu diagnostyki obrazowej (w przypadku ubiegania się o zakup MRI i /lub CT) i medycyny nuklearnej (w przypadku ubiegania się o zakup gamma-kamery) nie został uwiarygodniony przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis”
8. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» opinia krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (w przypadku ubiegania się o zakup tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego) nie została uwiarygodniona przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis”
9. Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
» brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta
» brak statutu jednostki
» brak potwierdzenia o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia - kopia kontraktu z NFZ z zakresu diagnostyki obrazowej (w przypadku ubiegania się o zakup MRI i /lub CT) i medycyny nuklearnej (w przypadku ubiegania się o zakup gamma-kamery)
» brak upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego
10. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio, 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego
11. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
12. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, 15-471 Białystok, ul. Fabryczna 27
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania
13. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak upoważnienia dla przedstawiciela oferenta do nadania atrybutu wiarygodności na kserokopii pełnomocnictwa
14 Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta
15. SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta
» brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
16. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak opinii krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
» brak upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego
17. Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak opinii krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
18. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» brak wykazu sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu


Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu tj. do dnia 3 kwietnia 2012 r.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia
i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Lista w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-27
Data publikacji:
       2012-03-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5931 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.