nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29
2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2
3. Prywatna Poradnia Onkologiczna Robert Sibilski, 65-001 Zielona Góra, ul. Wazów 42
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
5. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5
6. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o, 06-110 Siedlce, ul. Niklowa 9
7. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, 36-200 Brzozów
10. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a
11. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37
12. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
13. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15
14. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. SALVE ZOZ Sp. z o.o. , 90-420 Łódź, ul. Andrzeja Struga 3
Brak następujących dokumentów:
» Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań,
» potwierdzenia, że Wykonawca lub podwykonawca badań molekularnych: jest medycznym laboratorium diagnostycznym znajdującym się w ewidencji KIDL, zatrudniającym specjalistę w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, spełniającym wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. , Nr 43, poz. 408) oraz w Załączniku 3 do Rozporządzeniu MZ z dnia 21 stycznia 2009 r. - zał. 3 – Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań” (Dz. U. z 2009 r., Nr 22, poz. 128).
» odrębnej opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie genetyki klinicznej, a w przypadkach jego braku – konsultanta krajowego w tej dziedzinie, o spełnianiu warunków umożliwiających przystąpienie do programu (dla podwykonawcy).
» brak informacji dotyczącej realizacji badań molekularnych opisujących zakres stosowanej metodyki, zakres badania genu (-ów) [panel mutacji] i kosztorysu badania genu (-ów) predyspozycji u jednej osoby objętej programem.
2. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
Brak następujących dokumentów:
» odrębnej opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie genetyki klinicznej, a w przypadkach jego braku – konsultanta krajowego w tej dziedzinie, o spełnianiu warunków umożliwiających przystąpienie do programu (dla podwykonawcy).
» brak informacji dotyczącej realizacji badań molekularnych opisujących zakres stosowanej metodyki, zakres badania genu (-ów) [panel mutacji] i kosztorysu badania genu (-ów) predyspozycji u jednej osoby objętej programem.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Lista w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-28
Data publikacji:
       2012-03-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3637 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.