nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław;
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz,
3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin,
4. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała,
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
6. Centrum Onkologii w Warszawie Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków,
7. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
8. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
9. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa,
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul Szopena 2, 35-055 Rzeszów,
11. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskie-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok,
12. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice,
13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice,
14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,
15. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce,
16. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
17. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Garbary 15, 61 – 866 Poznań.

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- harmonogram realizacji zadania – brak wskazania ram czasowych realizacji zadania
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak informacji o istotnych parametrach sprzętu oraz uzasadnienia zakupu
2. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów,
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania
3. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów,
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania
4. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7; 80-952 Gdańsk,
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak oferty realizacji zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 A, 45-060 Opole,
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu
6. Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia,
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu
7. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak upoważnienia dla osoby podpisującej się z upoważnienia głównego księgowego
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu
8. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-02
Data publikacji:
       2012-04-02
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-03
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-03Marlena Woźniak naniesienie zmian
2012-04-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4745 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.