nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”.

I.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1.

Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz,

2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz,
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
5. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego, ul. Gładkie 1, 34 – 500 Zakopane,
6. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock,
7. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 28, 01-138 Warszawa,
8. Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole,
9. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów,
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej Curie 24a, 15-276 Białystok,
11. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra,
12. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze,
13. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław;
»

brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania

2. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
»

harmonogram realizacji zadania – brak wskazania ram czasowych realizacji zadania

» oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak informacji o istotnych parametrach sprzętu oraz uzasadnienia zakupu
3. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak informacji o istotnych parametrach sprzętu oraz uzasadnienia zakupu

5. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7; 80-952 Gdańsk,
»

brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie

6. Szpital Specjalistyczny, ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty,
»

brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu

8. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn,
»

brak oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku

» brak oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu
» brak harmonogramu realizacji zadania
» brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania
9. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań.
»

bark upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego

10. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak informacji o istotnych parametrach sprzętu oraz uzasadnienia zakupu

III. Oferta złożona przez następującego Oferenta:
1.

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław (data wpływu do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia – 28 marca 2012 r.).

w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu (26 marca 2012 roku), na podstawie § 5 ust. 2 pkt 6 lit. b zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” została odrzucona.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie*pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-02
Data publikacji:
       2012-04-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-03
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-03Monika Latoszek Naniesienie dwóch zmian na liście
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4106 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.