nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2012Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2012

Kompletną ofertę złożyło 7 niżej wymienionych Oferentów:

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec,
2. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o, ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
4. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański,
5. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry,
6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz,
7. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta

Niekompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cibórz 66-213 Skąpe,
erta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
brak spisu treści, brak podpisu gł. księgowego na zał. nr 1 do oferty, brak informacji o przychodach,
2. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec,
erta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
brak spisu załączników, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zaświadczenie o wpisie do rejestru przesłane po terminie);
3. Szpital Neuropsychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin,
erta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem wyciągu z rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32), oferenci nie spełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-27
Data publikacji:
       2012-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4030 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.