nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOgłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2012 i 2013.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w roku 2012 i 2013 na łączną kwotę w wysokości 82 484 997,00 zł – środki majątkowe, w tym:
- w roku 2012 - 41 234 997,00 zł:
12 000 000,00 zł na zakup 5 gamma-kamer SPECT-CT
29 234 997,00 zł na zakup 12 tomografów komputerowych,
- w roku 2013 – 41 250 000,00 zł:
28 000 000,00 zł na zakup 8 rezonansów magnetycznych
13 250 000,00 zł na zakup 5 tomografów komputerowych.

Szczegółowy wykaz realizatorów wraz z podziałem środków finansowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-07
Data publikacji:
       2012-05-07
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-07Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3388 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.