nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”Warszawa, 6 czerwca 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
2. SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry,
3. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
4. SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
5. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
7. NZOZ Uzdrowisko Ustroń, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń,
8. SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi, ul. Pomorska nr 251, 92-213 Łódź,
9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,
10. Szpital Chorób Wewnętrznych Hutniczy, Al. Niepodległości 32, 42-200 Częstochowa,
11. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój,
13. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. Bródnowskie Centrum Specjalistyczne, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Romed Sp. z o.o., ul. Rybacka 15, 82-103 Jantar:
- brak oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak załączników 1,2 i 3,
- brak płyty CD,
- brak pisemnej zgody oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
- brak oświadczenia, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
- brak oświadczenia o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
- brak oświadczenia o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
- brak oświadczenia o dysponowaniu infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2012 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
2. Wojewódzki ZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź:
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
3. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane:
- brak płyty CD.
4. Centrum Kardiologiczne "Pro Corde" Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 64-66/1A, 50-315 Wrocław:
- brak załączników 1,2 i 3.
5. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz:
- nieprawidłowy załącznik nr 3.
6. SP ZOZ Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów:
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7- dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-06
Data publikacji:
       2012-06-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4711 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.