nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt. „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznyh z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”Warszawa, 8 czerwca 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznyh z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Publiczny Samodzielny ZOZ, Wojewódzkie Centrum Medyczne, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole,
2. Uniwersyteckie Centrum Medyczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,
3. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz,
4. BONI FRATES CRACOVIENSIS sp. z o.o., Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków,
5. SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec,
6. SP Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
7. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73 A, 51-124 Wrocław,
8. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź,
9. Wojewódzki Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,
10. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
11. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
12. SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42, 91-425 Łódź,
13. SP ZOZ MSW w Poznaniu im. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań,
14. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
15. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,
16. Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
17. NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga, ul. Kościuszki 92, 40-519 Katowice,
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin,
19. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju SP ZOZ, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
20. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań,
21. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. Bródnowskie Centrum Specjalistyczne, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa,
22. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz,
23. NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo,
24. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa,
25. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa.

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. SP Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin:
- brak płyty CD.
2. Swissmed Centrum Zdrowia S.A., ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk:
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem.
3. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa:
- brak umocowania do podpisywania części oferty.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7- dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznyh z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do rzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-08
Data publikacji:
       2012-06-08
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4630 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.