nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii”Warszawa, 8 czerwca 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków (oferta nr 1),
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska (oferta nr 3),
3. Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin (oferta nr 4),
4. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość (oferta nr 5),
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn (oferta nr 6),
6. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (oferta nr 9),
7. SP Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin (oferta nr 11),
8. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań (oferta nr 15),
9. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń (oferta nr 16),
10. Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól (oferta nr 17),
11. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z ZOL, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań (oferta nr 19),
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław (oferta nr 20),
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź (oferta nr 22),
14. SP Szpital Kliniczny Nr 4, ul .Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (oferta nr 23),
15. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul .M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok (oferta nr 24),
16. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław (oferta nr 25),
17. SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul .Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec (oferta nr 27),
18. Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (oferta nr 28),
19. EuroMedic MEDICAL CENTER dr n. med. Tomasz Ludyga, ul. Kościuszki 92, 40-519 Katowice (oferta nr 30),
20. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 34-501 Kraków (oferta 31),
21. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk (oferta nr 33),
22. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź (oferta nr 34),
23. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa (oferta nr 35),
24. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów (oferta nr 37),
25. SP Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa (oferta nr 38),
26. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów (oferta nr 39),
27. Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa (oferta nr 40),
28. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., ul. W. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska (oferta nr 41),
29. Allenort Kardiologia Sp. z o.o., ul. Płowiecka 37, 04-501 Warszawa (oferta nr 42),

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SP ZOZ, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (oferta nr 2):
- brak wymaganego potwierdzenia za zgodność z oryginałem wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
2. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa (oferta nr 7):
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem.
3. Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra (oferta nr 8):
- część sprzętu wymienionego w załączniku nr 3 nie jest przedmiotem konkursu,
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem.
4. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze (oferta nr 10):
- brak płyty CD z zapisem oferty.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (oferta nr 12):
- nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 2,
- brak wymaganego potwierdzenia za zgodność z oryginałem wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- brak wymaganego potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z KRS,
- brak wymaganego potwierdzenia za zgodność z oryginałem statutu jednostki,
- brak wymaganego potwierdzenia za zgodność z oryginałem aktualnej kopi polisy OC.
6. NZOZ LUXMED, ul. Jagiellońska 23/3, 35-025 Rzeszów (oferta nr 13):
- nieprawidłowa informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz (oferta nr 14):
- część sprzętu wymienionego w załączniku nr 3 nie jest przedmiotem konkursu.
8. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów (oferta nr 18):
- brak wymaganego potwierdzenia za zgodność z oryginałem wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce (oferta nr 21):
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem.
10. SP Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin (oferta nr 26):
- nieprawidłowa informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- nieprawidłowa informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
11. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski (oferta nr 29):
- część sprzętu wymienionego w załączniku nr 3 nie jest przedmiotem konkursu.
12. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław (oferta nr 32):
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem.
13. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa (oferta nr 36):
- nieprawidłowa informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
14. Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 nr 194, 61-485 Poznań (oferta 43):
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem,
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-08
Data publikacji:
       2012-06-08
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4896 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.