nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Warszawa, 22 maja 2012 r.


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku, wyłonieni zostali niżej wymienieni Oferenci:
1. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie , ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44 – wartość przyznanych środków publicznych 495 000 zł
2. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław – wartość przyznanych środków publicznych 112 500 zł
3. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa – wartość przyznanych środków publicznych 585 000 zł
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23,15-950 Białystok – wartość przyznanych środków publicznych 450 000 zł
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice – wartość przyznanych środków publicznych 1 125 000 zł
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce – wartość przyznanych środków publicznych 1 305 000 zł
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii W.P. Nr 8, 20-078 Lublin – wartość przyznanych środków publicznych 899 260 zł
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań – wartość przyznanych środków publicznych 1 858 050 zł
9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk –wartość przyznanych środków publicznych 810 000 zł
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź – wartość przyznanych środków publicznych 360 000 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-22
Data publikacji:
       2012-06-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-11Małgorzata Woźniak-Juhre Poprawka w pozycji 8 błędnie wpisanej kwoty. Wartość 858 000 zł zmieniono na 1 858 050 zł

Statystyka strony: 2856 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.