nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej”
na rok 2012Warszawa, 28 czerwca 2012 r.OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej”
na rok 2012.


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pn.: „„Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012., jako realizatorzy programu zdrowotnego, zostali wybrani niżej wymienieni Oferenci:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk – na realizację zadań: zadania I pn.: „Działania profilaktyczno-informacyjne”, zadania II pn.: „Edukacja personelu medycznego w zakresie diabetologii”, zadania III pn.:„Edukacja chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych” - wartość przyznanych środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2012 wynosi 2 676 295 zł.
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice - na realizację zadania II pn.: „Edukacja personelu medycznego w zakresie diabetologii” - wartość przyznanych środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2012 wynosi 164 862,15 zł.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-28
Data publikacji:
       2012-06-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3006 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.